آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

04 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

02 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

02 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

24 فروردیندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

21 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

آموزش احکام ویژه دانش‌آموزان ابتدایی دختر

سیدمهدی آیت‌اللهی

رساله عملیه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

so to speak

آزاده عبادی_نادیا میاحی_مریم م

مکالمه و جمله سازی

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فرهنگ فارسی مهتاب

مهدی ضرغامیان/مهناز عسگری

واژه نامه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

English tour

آزاده عبادی _ مرضیه رحیمی

خواندن - استنباط

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

14قصه ، 14 معصوم ، حضرت فاطمه(س)

حسین فتاحی

کودک و تاریخ اسلام

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

برای من یک ستاره بکش

اریک کارل

آشنایی با مفهوم مرگ

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فرهنگ عامیانه‌ها: فارسی - انگلیسی

آزاده عبادی _ سیدعباس

اصطلاح‌های عوامانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

به مدرسه دیر رسیدم چون...

دیوید کالی

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

یک موجود خیلی عجیب

روندا آرمیتج

داستان های جانوری

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

چه کار می کنی با یک فکر نو؟

کوبی یامادا

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند

وانیا اولتن

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

کتاب لغت نامه دهخدا (جلد اول )

حسن پیرنیا

تاریخ ایران باستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

طهورا نشان لورابی

مسابقه: مینی والیبال

رتبه: دوم

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نگین چعبی

مسابقه: نن شائولین چوان

رتبه: سوم

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فاطیما جهانبخش

مسابقه: طناب زنی

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

بهار آقاجری

مسابقه: طناب زنی

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

تبسم سیاح زاده

مسابقه: طناب زنی

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نگین چعبی

مسابقه: جیت کان دو

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نگین چعبی

مسابقه: ووشو

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

عسل حسن پور

مسابقه: چاچوان

رتبه: دوم

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

مهشید حیدری زاده

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

وانیا گاموربندری

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

عسل حسن پور

مسابقه: چاچوان ووشو

رتبه: دوم

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نگین چعبی

مسابقه: نن شائولین چوان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

زهرا كرمعلي

1391/02/27

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

برديا جهان

1388/02/23

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

محمدپارسا قمري

1392/02/29

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

ابوالفضل قنواتي

1391/02/24

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

ساكو جهانگيري

1387/02/28

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

كيانا عزيزي سورشجاني

1388/02/31

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

آيناز كرمي

1392/02/28

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

محمدطاها توكل

1392/02/26

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

بهار البوغبيش

1392/02/31