آخرین اخبار مدارس


20 آذردبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

18 آذردبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

28 آباندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

21 آباندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

13 آباندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

13 آباندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

09 آباندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

08 آباندبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

07 آباندبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

so to speak

آزاده عبادی_نادیا میاحی_مریم م

مکالمه و جمله سازی

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

چوپان درستکار

سید محمدرضا طباطبایی

داستانهای کودکان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند

وانیا اولتن

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

مهمانی هیولاهای دندان

به روایت دکتر رایکو

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

به مدرسه دیر رسیدم چون...

دیوید کالی

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

English tour

آزاده عبادی _ مرضیه رحیمی

خواندن - استنباط

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فرهنگ عامیانه‌ها: فارسی - انگلیسی

آزاده عبادی _ سیدعباس

اصطلاح‌های عوامانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

یک موجود خیلی عجیب

روندا آرمیتج

داستان های جانوری

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

14قصه ، 14 معصوم ، حضرت فاطمه(س)

حسین فتاحی

کودک و تاریخ اسلام

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

آموزش احکام ویژه دانش‌آموزان ابتدایی دختر

سیدمهدی آیت‌اللهی

رساله عملیه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

مدرسه چه خوبه

لورن چایلد

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

برای من یک ستاره بکش

اریک کارل

آشنایی با مفهوم مرگ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

فاطیما جهان بخش

مسابقه: چاچوان ووشو

رتبه: اول

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

مهشید حیدری زاده

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

ستايش ديلمي

1388/09/27

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

درسا مهرپور

1389/09/28

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

آيسا ابوعلي

1391/09/29

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

اميرعلي رضائي

1387/09/28

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

محسن عساكره

1389/09/28

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

سام پوروالي دستجردي

1390/09/27

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

محمدمهدي حسينجاني

1391/09/25

دبستان و پیش دبستانی پسرانه سما

حسين فرجي مجدم

1389/09/24

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

تمنا محدثي

1390/09/25

دبستان و پیش دبستانی دخترانه سما

نرگس احمديان زاده

1390/09/28