آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

04 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

02 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

21 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

20 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

19 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه

English tour

آزاده عبادی _ مرضیه رحیمی

خواندن - استنباط

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

چوپان درستکار

سید محمدرضا طباطبایی

داستانهای کودکان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

آموزش احکام ویژه دانش‌آموزان ابتدایی دختر

سیدمهدی آیت‌اللهی

رساله عملیه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

چه کار می کنی با یک فکر نو؟

کوبی یامادا

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فرهنگ عامیانه‌ها: فارسی - انگلیسی

آزاده عبادی _ سیدعباس

اصطلاح‌های عوامانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

برای من یک ستاره بکش

اریک کارل

آشنایی با مفهوم مرگ

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

به مدرسه دیر رسیدم چون...

دیوید کالی

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

کتاب لغت نامه دهخدا (جلد اول )

حسن پیرنیا

تاریخ ایران باستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

مهمانی هیولاهای دندان

به روایت دکتر رایکو

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

so to speak

آزاده عبادی_نادیا میاحی_مریم م

مکالمه و جمله سازی

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند

وانیا اولتن

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

14قصه ، 14 معصوم ، حضرت فاطمه(س)

حسین فتاحی

کودک و تاریخ اسلام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان و پیش دبستانی پسرانه

آرشام رستمي ده دزي

1388/10/27

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

نرگس عالي پور

1392/10/30

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فاطمه بزرگ منش

1391/10/30

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

يسنا معماري

1392/10/23

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

امير حزبه خواه

1389/10/23

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

اميدرضا ويسي

1386/10/24

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

سيدمحمدمتين حسني

1393/10/30

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

محمد عالي بيرانوند

1392/10/27

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

حكيمه آباديان

1390/10/27

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

ميلاد محيسن

1390/10/24

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فاطمه فرح بخش

1388/10/27

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

اميرمحمد مختاري فر

1390/10/23

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

آيلار قنواتي

1392/10/25

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

النا موحد

1391/10/27

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

نرگس مرزوقي

1387/10/30

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

ترنم خواجوي نژاد

1390/10/29