آخرین اخبار مدارس


05 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

15 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

31 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

04 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

02 اردیبهشتدبستان و پیش دبستانی پسرانه

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

27 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

21 فروردیندبستان و پیش دبستانی پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان و پیش دبستانی دخترانه

چرا باید دست هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند

وانیا اولتن

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فرهنگ عامیانه‌ها: فارسی - انگلیسی

آزاده عبادی _ سیدعباس

اصطلاح‌های عوامانه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فرهنگ فارسی مهتاب

مهدی ضرغامیان/مهناز عسگری

واژه نامه

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

چه کار می کنی با یک فکر نو؟

کوبی یامادا

داستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

مهمانی هیولاهای دندان

به روایت دکتر رایکو

آموزش بهداشت

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

so to speak

آزاده عبادی_نادیا میاحی_مریم م

مکالمه و جمله سازی

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

کتاب لغت نامه دهخدا (جلد اول )

حسن پیرنیا

تاریخ ایران باستان

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

یک موجود خیلی عجیب

روندا آرمیتج

داستان های جانوری

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

برای من یک ستاره بکش

اریک کارل

آشنایی با مفهوم مرگ

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

آموزش احکام ویژه دانش‌آموزان ابتدایی دختر

سیدمهدی آیت‌اللهی

رساله عملیه

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

English tour

آزاده عبادی _ مرضیه رحیمی

خواندن - استنباط

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

14قصه ، 14 معصوم ، حضرت فاطمه(س)

حسین فتاحی

کودک و تاریخ اسلام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان و پیش دبستانی دخترانه

مهرسانا مشاك

1393/02/07

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فاطيما روشن

1390/02/06

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

يوسف عابدي

1389/02/04

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

محيا گشتيل

1393/02/02

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

سيدعلي موسوي محمدي نژاد

1390/02/08

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

مبينا حليوي زاده

1391/02/03

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

محمدپارسا داودي

1393/02/04

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

پري ناز فرجي

1393/02/08

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

فاطمه نژادخميسي

1392/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه

پارميس پوروالي دستجردي

1386/02/07

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

رها داودي

1393/02/04

دبستان و پیش دبستانی دخترانه

هستي مقدم نژاد

1394/02/02

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

بهراد فرازمند

1393/02/07

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

كياشا رضائي

1394/02/07

دبستان و پیش دبستانی پسرانه

سينا بهمئي

1394/02/01